Ngày 13/3/2016 Đoàn thanh niên công ty tổ chức giao lưu bóng đá giữa các bộ phận trong công ty chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên công sản HCM 26/3/2016.

Đoàn thanh niên công ty tổ chức giao lưu bóng đá
Đoàn thanh niên công ty tổ chức giao lưu bóng đá