Ngày 15/01/2015 Công ty tổ chức lễ bàn giao toàn bộ 02 xe cứu hỏa, PCCC cho khách hàng

Lễ bàn giao 02 xe cứu hỏa

Xe cứu hỏa do Công ty Phúc Hương sản xuất trên công nghệ hiện đại. Tối ưu khả năng chữa cháy trên các tòa nhà cao tầng, giảm chi phí giá thành sản phẩm.