Ngày 05/01/2016 bộ phận kinh doanh Công ty đã làm lễ bàn giao 02 xe y tế lưu động cho khách hàng tại nhà máy công ty.

Xe y tế lưu động được sản xuất với công nghệ tối tân nhất. Phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân tại các vùng miền hẻo lánh và địa hình hiểm chở.